Leiderschapstraining

Leiderschapstraining

Een leiderschapsprogramma is succesvol als het geleerde effectief wordt toegepast in de praktijk. Daarom is exact dát de belofte van One 4 Development:

Alle deelnemers passen het geleerde effectief toe in de praktijk, zodat zij bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.

Contact opnemen

De kosten van slecht leiderschap

Als een leidinggevende niet goed functioneert, presteert het hele team slecht. Wanneer je googelt op ‘the costs of poor leadership’ krijg je talloze onderzoeken te zien die het volgende aantonen:

 • Het team is minder productief
 • Er is meer verloop (met hoge recruitment- en opleidingskosten en het verlies van kennis tot gevolg)
 • Het team is minder goed in staat het product of de dienst te verkopen
 • Er is meer verzuim
 • De klanttevredenheid wordt lager, wat ervoor zorgt dat klanten weglopen

Hierdoor gaat een hoop geld en energie verloren.

Daarom is het van belang om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van leidinggevenden. Hierdoor presteren zowel zij, het team als het bedrijf beter.

It’s not about knowing what to do, it is about doing what you know. Action beats knowledge any day of the week.

Leiderschapstraining

Leiderschapstraining

Maar hoe doe je dat? Want ook slechte leiderschapsprogramma’s kosten geld. Onderzoek van McKinsey toont aan dat in de Verenigde Staten jaarlijks 13 miljard dollar wordt besteed aan leiderschapsprogramma’s zonder resultaat. En dat, wel of geen resultaat, is het verschil tussen een goed en een slecht leiderschapsprogramma.

Een leiderschapsprogramma is succesvol als het geleerde effectief wordt toegepast in de praktijk. Daarom is exact dát de belofte van het leiderschapsprogramma van One 4 Development:

Alle deelnemers passen het geleerde effectief toe in de praktijk, zodat zij bijdragen aan de doelstellingen van het bedrijf.

Benieuwd naar het leiderschapsprogramma? Neem contact met me op.

Opzet van het programma

Om succesvolle toepassing te bereiken, bevat de leiderschapstraining van One 4 Development onder andere de volgende elementen:

 1. Het programma is verspreid over een langere periode. Leren en ontwikkelen kost tijd en vraagt oefening. Met een programma dat 5-6 maanden duurt, geef je de deelnemers de tijd om het geleerde toe te passen, daarop te reflecteren en eventuele onduidelijkheden te bespreken in de training.
 2. Het gaat altijd om gedrag en vaardigheden die in de werkcontext van de deelnemers relevant zijn. Het is dus geen training met alleen theoretische principes, maar tijdens de training wordt het geleerde direct gekoppeld aan de werksituatie van de deelnemers. Hiermee ondersteun je de toepassing in de praktijk (transfer of learning).
 3. Zonder motivatie is er geen resultaat. Daarom kijken we voorafgaand aan het programma naar wat de deelnemer wil bereiken en wat hij/ zij wil leren (intrinsieke motivatie). Ook tijdens het programma koppelen we alle onderdelen die de deelnemers in de praktijk toepassen, aan wat het hun oplevert. Dit heeft een positief effect op de motivatie om het geleerde ook daadwerkelijk toe te passen.
 4. Er is steun vanuit de organisatie. Ook een leidinggevende (de deelnemer) heeft een leidinggevende (of een mentor/coach). Deze leidinggevende ondersteunt dagelijks de ontwikkeling van de deelnemer. Daarom is het van belang om tijdens het programma het leerproces van de deelnemer af te stemmen met de direct leidinggevende, zodat ook hij/ zij de deelnemer in de praktijk kan ondersteunen in het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden.

Deze elementen zorgen ervoor dat de deelnemers het geleerde toepassen en daarmee de resultaten boeken die voor hen, hun team en het bedrijf van belang zijn.  

De inhoud van de leiderschapstraining

Inhoudelijk richt de leiderschapstraining van One 4 Development zich op het positief beïnvloeden van zowel jezelf als anderen.

De volgende onderwerpen komen naar voren

 • DISC (zie ‘DISC-training‘)
 • Leiderschap en veiligheid
 • (interne) Obstakels overwinnen
 • Concrete doelstellingen 
 • Actie leidt tot resultaat
 • Coachend leidinggeven
 • Chunken (de kunst van het doorvragen)
 • Feedback 
 • Constructief confronteren
 • Slechtnieuwsgesprekken 
 • Presenteren (zie Presentatietraining)
Contact opnemen

Interesse in de leiderschapstraining? Neem contact met me op.

Meer informatie of vragen?
Stuur gerust een mail

Contact opnemen

Wat mijn klanten zeggen

"Binnen onze organisatie hebben we Wietse leren kennen als een gedreven en professionele trainer. Hij verdiept zich niet alleen in de orgsanisatie maar ook in de medewerkers. De Feedback training werd enthousiast ontvangen en de leerstof werd in actie omgezet op de werkvloer. We zullen Wietse zeker benaderen voor trainingen in de toekomst."

Maaike Kobes

"Ik heb Wietse ervaren als een zeer vakkundige trainer die veel praktische tips kan geven. Zijn trainersrol bij zowel de sessies van 'Ont-spannend presenteren' als bij enkele intervisie-rondes was van hoge kwaliteit en zeer doeltreffend. Bedankt Wietse!"

Kim Kempkens

"Wietse is een enthousiaste en actieve trainer met aandacht voor iedereen in de groep. Zijn trainingen over klantgericht verkopen zaten vol praktische tips die we direct konden toepassen!"

K Haan